• Dansk
 • Deutsch
 • Eesti
 • English
 • Español
 • Français
 • Hrvatski
 • Italiano
 • Lietuvių
 • Magyar
 • Nederlands
 • Norsk
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Slovenčina
 • Slovenščina
 • Suomi
 • Svenska
 • Türkçe
 • Čeština
 • Ελληνικά
 • Български
 • Српски

1. Hensikten med studien

Dette spørreskjemaet er rettet mot lærere på barne- og ungdomstrinnet samt i videregående skole (elever i alderen 3 til 21 år). Målet er å innhente informasjon om hva slags teknologi dere brukte i ukene etter at covid-19-pandemien brøt ut, hvilke problemer dere støtte på, hvilke løsninger dere valgte og hvilke anbefalinger dere ønsker å formidle til andre.

Å dele erfaringer er helt nødvendig for å avdekke felles problemer og finne god praksis. Vi ber deg derfor om å svare på denne korte undersøkelsen. Ta utgangspunkt i en av klassene du har undervist i skoleåret 2019–2020. Med klasse mener vi den spesifikke elevgruppen som er til stede i en spesifikk undervisningstime.

Hvis du underviste mer enn én klasse i referanseperioden (skoleåret 2019–2020), kan du legge inn informasjon om enda en klasse på slutten av undersøkelsen. I så fall besvarer du bare noen få spørsmål i tillegg, som er spesifikke for klassen.

Undersøkelsen tar maksimalt 25 minutter.

Question Title

Bilde
Page1 / 20
 
5% of survey complete.

T