• Dansk
 • Deutsch
 • Eesti
 • English
 • Español
 • Français
 • Hrvatski
 • Italiano
 • Lietuvių
 • Magyar
 • Nederlands
 • Norsk
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Slovenčina
 • Slovenščina
 • Suomi
 • Svenska
 • Türkçe
 • Čeština
 • Ελληνικά
 • Български
 • Српски

1. Uuringu eesmärk

See küsimustik on mõeldud alg- ja keskastme õpetajatele (kes õpetavad 3–21aastaseid õpilasi). Küsimustiku eesmärk on koguda järgmist teavet: milliseid haridustehnoloogiaid te COVID-19 pandeemia puhkemise järgsetel nädalatel kasutasite; mis probleemidega te sel ajal silmitsi seisite ja kuidas need lahendasite ning milliseid soovitusi tahaksite teistega jagada.

Oma kogemuse jagamine on väga tähtis, et teha kindlaks ühised probleemid ja head tavad. Seepärast palume teil vastata siinsele lühiküsimustikule, et saaksite anda tagasisidet ühe klassi kohta, keda te 2019/20. kooliaastal õpetasite. Klassi all mõtleme ühte kindlat õpilasrühma, kes osales konkreetses tunnis.

Kui te õpetasite 2019/20. kooliaastal rohkem kui ühte klassi, siis on küsimustiku lõpus võimalus anda teavet ühe lisaklassi kohta, vastates mõnele klassispetsiifilisele küsimusele.

Sellele küsimustikule vastamine võtab kõige rohkem 25 minutit.

Question Title

Pilt
Page1 / 20
 
5% of survey complete.

T