• Dansk
 • Deutsch
 • Eesti
 • English
 • Español
 • Français
 • Hrvatski
 • Italiano
 • Lietuvių
 • Magyar
 • Nederlands
 • Norsk
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Slovenčina
 • Slovenščina
 • Suomi
 • Svenska
 • Türkçe
 • Čeština
 • Ελληνικά
 • Български
 • Српски

1. Cíl studie

Tento dotazník je určen učitelům v primárním a sekundárním vzdělávání (žáci ve věku od 3 do 21 let). Jeho cílem je shromáždit informace o tom, jaké vzdělávací technologie jste v týdnech následujících po propuknutí pandemie COVID-19 využívali, s jakými problémy jste se potýkali, jak jste je řešili a o jaká doporučení se případně chcete podělit.

Vaše ochota podělit se o své zkušenosti je přitom klíčovým předpokladem k identifikaci společných problémů a dobré praxe. Proto vás prosíme o poskytnutí odpovědí na tento krátký dotazník a o zpětnou vazbu k některé ze tříd, které jste ve školním roce 2019/2020 učili. Třídou máme na myslí konkrétní skupinu žáků, kteří navštěvují konkrétní hodinu.

Pokud jste v relevantním období – tedy ve školním roce 2019/2020 – učili více než jednu třídu, budete mít na konci dotazníku možnost podat informace o jedné další třídě, a to stručně formou opětovného zodpovězení některých otázek týkajících se konkrétní třídy.

Účast na našem šetření by vám neměla zabrat více než 25 minut.

Question Title

Obrázek
Page1 / 20
 
5% of survey complete.

T