• Dansk
 • Deutsch
 • Eesti
 • English
 • Español
 • Français
 • Hrvatski
 • Italiano
 • Lietuvių
 • Magyar
 • Nederlands
 • Norsk
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Slovenčina
 • Slovenščina
 • Suomi
 • Svenska
 • Türkçe
 • Čeština
 • Ελληνικά
 • Български
 • Српски

1. Цел на анкетното проучване

Настоящият въпросник е насочен към учителите от началните и средните училища (ученици на възраст от 3 до 21 години). Той цели да събере информация за образователните технологии, които сте използвали в седмиците след началото на пандемията от COVID-19, проблемите, които сте срещнали, решението, което сте намерили и препоръките, които бихте искали да споделите.

Споделянето на вашия опит е от изключителна важност за идентифицирането на общи проблеми и добри практики. Ето защо ви молим да отговорите на този кратък въпросник и да предоставите обратна връзка за един от класовете, на които сте преподавали през учебната 2019-2020 година. Под клас имаме предвид конкретната група ученици, които посещават даден урок.

Ако по време на съответния период - т.е. учебната 2019-2020 година - сте преподавали на повече от един клас, в края на анкетното проучване ще имате възможност да предоставите информация за един допълнителен клас, като посетите повторно само съответните въпроси.

Участието в това анкетно проучване не би трябвало да отнеме повече от 25 минути.

Question Title

Изображение
Page1 / 20
 
5% of survey complete.

T