Question Title

* 1. В коя държава живеете за постоянно?

Question Title

* 2. Какви според Вас трябва да са основните приоритети и цели на българската държавна политика спрямо българите в страната, в която живеете?

Question Title

* 4. Промяната на кои фактори в България би Ви накарало да се завърнете/преместите да живеете в нея?

Question Title

* 5. Има ли нужда от някаква общобългарска организирана структура на диаспората ни?

Question Title

* 6. Ако съществуват подходящи условия за това, по какъв начин бихте помогнали на България (моля, отбележете всички отговори, които се отнасят за Вас):

Question Title

* 7. Какъв въпрос бихте задали, ако Вие правите тази анкета? (Въпросът би могъл да бъде включен в следващото издание на анкетата.)

Question Title

* 8. Ако искате Първият Дискусионен Форум на Българската Диаспорa да Ви информира за резултатите от тази анкета, както и за други подобни инициативи, моля въвете е-мейла си по-долу.

T