Question Title

* 1. Dewiswch y sefydliad ble buoch yn mynychu’r Rhaglen Waith.

Question Title

* 2. Rhowch y dref ble buoch yn mynychu canolfan eich darparwr Rhaglen Waith.

Question Title

* 3. Eich enw cyntaf a chyfenw (Dewisol)

Question Title

* 4. Rwy’n fodlon gyda’r gefnogaeth a dderbyniais yn ystod fy nghyfnod ar y Rhaglen Waith

Question Title

* 5. Graddiwch unrhyw Gefnogaeth Mewn Swydd a gawsoch

Question Title

* 6. Dywedwch wrthym yma sut y gellid fod wedi gwella’r gwasanaeth

(Sylwer, os oes gennych gŵyn penodol, dylech ei godi gyda’r unigolyn sy’n gyswllt i chi yn eiddo’r darparwr. Bydd ef neu hi yn ceisio ei ddatrys i chi yn y fan a’r lle. Os oes unrhyw wersi i’w dysgu o ddelio a’ch cwyn, yna bydd yr aelod o staff yn dod â hyn i’n sylw. Os nad yw’r aelod o staff yn gallu helpu neu’n methu datrys pethau i’ch boddhad, bydd yn esbonio pam ac yna gallwch ofyn am ymchwiliad ffurfiol).

Question Title

* 7. Defnyddiwch y gofod hwn i roi gwybod i ni am unrhyw straeon newyddion da, neu brofiadau positif yn ymwneud â’ch amser ar y Rhaglen Waith.

T