Question Title

* 1. Sut dylen ni fynd ati i wneud Cyfarfod y Cyfeillion yng Nghymru yn fwy perthnasol i fwy o Gyfeillion?

How do we make Meeting of Friends in Wales (MFW) more relevant to more Friends?

Question Title

* 2. Beth yw’r buddion i chi o gyfranogi’n fwy?

What are the rewards for you in greater involvement?

Question Title

* 3. Sut gallwn ni wneud y Cyfarfod yn fwy amrywiol a chynhwysol?

How can we make MFW more diverse and inclusive?

Question Title

* 4. Sut gallwch chi, fel rhan o’r Cyfarfod, wella bywyd i’r cenedlaethau a ddaw yng Nghymru?

How can you, as part of MFW, improve life for future generations in Wales?

Question Title

* 5. Sut gallwn ni sicrhau mwy o integreiddio wrth deithio llai o filltiroedd?

How can we achieve greater integration for fewer travel miles?

Question Title

* 6. Sut rydych yn gweld strwythur y Cyfarfod ymhen 5 mlynedd? Beth am ymhen 25 mlynedd?

How do you see the structure of MFW in 5 years time? How about in 25 years time?

Question Title

* 7. Croeso i chi ddiystyru’r cwestiynau hyn os ydych yn teimlo eu bod yn cyfyngu’ch meddyliau a nodi beth sy’n bwysig yn eich barn chi ynglŷn â’r Cyfarfod a’r Cyfeillion yng Nghymru’n gyffredinol.

Please disregard these questions if you feel that they constrain your thoughts, and write what you feel is important regarding MFW or Friends in Wales generally, here, also write here if there is anything further that you wish to add.

Question Title

* 8. Nodwch pa Gyfarfod Ardal yr ydych yn perthyn iddo:

Please indicate which Area Meeting (AM) you belong to.

T