Question Title

* 1. Dewiswch pa Sefydliad Darparwr ydych chi wedi’ch cyfeirio atynt.

Question Title

* 2. Rhowch y dref ble rydych yn mynychu canolfan eich darparwr Rhaglen Waith.

Question Title

* 3. Eich enw cyntaf a chyfenw (Dewisol)

Question Title

* 4. Dwi’n gweld fy Nghynghorydd

Question Title

* 5. Rwy’n deall fy Nhargedau a’r Cynllun Gweithredu a osodwyd ar fy nghyfer yn glir.

Question Title

* 6. Dewiswch bob math o gwrs a gynigiwyd i chi ers ymuno â’r Rhaglen Waith.

Question Title

* 7. Fe gynigiwyd lleoliad i mi ac/neu gyfle gwirfoddoli

Question Title

* 8. Mae’r tebygolrwydd o sicrhau cyflogaeth wedi gwella ers i mi fynychu’r Rhaglen Waith.

Question Title

* 9. Fe fyddwn/rwy’n gwerthfawrogi’r ‘Cefnogaeth Mewn Swydd’ y mae fy narparwr Rhaglen Waith yn cynnig wrth i mi gael gwaith.

Question Title

* 10. Dywedwch wrthym yma os ydych yn credu fod yna unrhyw beth ellir gwneud i wella’r profiad a gawsoch ar y Rhaglen Waith ymhellach.

(Sylwer, os oes gennych gŵyn penodol, dylech ei godi gyda’r unigolyn sy’n gyswllt i chi yn eiddo’r darparwr. Bydd ef neu hi yn ceisio ei ddatrys i chi yn y fan a’r lle. Os oes unrhyw wersi i’w dysgu o ddelio a’ch cwyn, yna bydd yr aelod o staff yn dod â hyn i’n sylw. Os nad yw’r aelod o staff yn gallu helpu neu’n methu datrys pethau i’ch boddhad, bydd yn esbonio pam ac yna gallwch ofyn am ymchwiliad ffurfiol).

T