Šį tyrimą atlieka Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba.

Tyrimo tikslas – išsiaiškinti naudojimosi Lietuvos valstybės archyvų teikiamomis paslaugomis mastą, teikiamų paslaugų kokybę, respondentų nuomonę apie teikiamų paslaugų įvairius aspektus.

Tyrimo anonimiškumas garantuojamas, surinkti apibendrinti duomenys bus naudojami tik šio tyrimo tikslui pasiekti.

Tyrimas atliekamas 2019 m. sausio 14 d.–vasario 15 d.

Pildydami anketą nesugaišite daug laiko, tačiau padėsite valstybės archyvams įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, geriau suprasti vartotojų poreikius bei, į juos atsižvelgus, tobulinti savo veiklą.

T