Question Title

* 1. Pacient, který podstoupil rentgenové (rtg) vyšetření, je po dobu 24 hodin radioaktivní:

Question Title

* 2. Kojící maminka může podstoupit rtg vyšetření hrudníku:

Question Title

* 3. Těhotná pacientka nemůže podstoupit CT vyšetření:

Question Title

* 4. Každý pacient může za rok podstoupit pouze tolik rtg vyšetření, aby celková dávka nepřekročila dávkový limit:

Question Title

* 5. Děti jsou citlivější na ozáření než dospělí:

Question Title

* 6. Dávka záření z rtg břicha a CT břicha je přibližně stejná:

Question Title

* 7. Jaké množství rtg záření je spojeno s následujícími vyšetřeními?

  Žádné Velmi malé Malé Střední Vyšší Vysoké
Ultrazvuk břicha
Rtg hrudníku
CT hlavy (výpočetní tomografie)
MR břicha (magnetická rezonance)
Koronarografie (vyšetření věnčitých tepen)
Mamografie
Intraorální zubní vyšetření

Question Title

* 8. Pro lepší srozumitelnost se dávka z rtg vyšetření často převádí na ekvivalentní ozáření z přírodních zdrojů (radon, půda, kosmické záření, potraviny).

Např. dávka z rtg vyšetření páteře 1,5 mSv je stejná jako dávka, kterou obdržíme za 8 měsíců z přírodních zdrojů.

Vyberte podobným způsobem, jaké době odpovídají dávky z následujících vyšetření:

  Žádné 1 den 10 dnů 20 dnů 2 měsíce 6-10 měsíců 2 roky
Ultrazvuk břicha
Rtg hrudníku
CT hlavy
MR břicha
Koronarografie
Mamografie
Intraorální zubní vyšetření
Let New York - Praha - New York

Question Title

* 9. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Question Title

* 10. Oblast Vaší profese:

T