Question Title

* 1. Dewiswch pa Sefydliad Darparwr ydych chi wedi’ch cyfeirio atynt.

Question Title

* 2. Rhowch y dref ble rydych yn mynychu canolfan eich Darparwr Rhaglen Waith.

Question Title

* 3. Eich enw cyntaf a chyfenw (Dewisol).

Question Title

* 4. Roeddwn yn teimlo fod y Ganolfan Byd Gwaith wedi fy mharatoi yn dda ynghylch fy atgyfeiriad i’r Rhaglen Waith.

Question Title

* 5. Roedd fy sesiwn ymsefydlu yng Nghanolfan y Rhaglen Waith yn groesawgar ac yn darparu’r holl wybodaeth berthnasol i mi.

Question Title

* 6. Mae’r ganolfan rwy’n ei mynychu mewn lleoliad cyfleus.

Question Title

* 7. Mae’r swyddfa rwy’n ei mynychu yn amgylchedd braf ble rwy’n teimlo wedi fy mharchu, yn ddiogel ac wedi fy nghefnogi.

Question Title

* 8. Graddiwch eich apwyntiad cyntaf gyda’ch Cynghorydd Rhaglen Waith.

Question Title

* 9. Mae gen i ddealltwriaeth dda o nodau’r Rhaglen Waith ac o’r math o gefnogaeth sydd ar gael.

Question Title

* 10. Bydd y Rhaglen Waith yn gwella'r posibiliad o sicrhau cyflogaeth.

Question Title

* 11. Dywedwch wrthym yma os ydych yn credu fod yna unrhyw beth ellir gwneud i wella’r profiad a gawsoch ar y Rhaglen Waith ymhellach.

(Sylwer, os oes gennych gŵyn penodol, dylech ei godi gyda’r unigolyn sy’n gyswllt i chi yn eiddo’r darparwr. Bydd ef neu hi yn ceisio ei ddatrys i chi yn y fan a’r lle. Os oes unrhyw wersi i’w dysgu o ddelio a’ch cwyn, yna bydd yr aelod o staff yn dod â hyn i’n sylw. Os nad yw’r aelod o staff yn gallu helpu neu’n methu datrys pethau i’ch boddhad, bydd yn esbonio pam ac yna gallwch ofyn am ymchwiliad ffurfiol).

T