Благодарим Ви за отделеното време за попълване на нашата анкета.

Вашето мнение е изключително важно за нас.
Thank you for taking time to complete this evaluation. Your feedback is highly important to us.

Question Title

* 1. Оценете вашият престой при нас. (Rate your staying with us.)

Question Title

* 2. Отношение на персонала (Staff's attitude)

Question Title

* 3. Обслужване на рецепция (Reception service)

Question Title

* 4. Обслужване ресторант (Restaurant service)

Question Title

* 5. Чистота на стаята (Cleaness of your room)

Question Title

* 6. Закуска ( Breakfast)

Question Title

* 7. Храна ресторант (Restaurant food)

Question Title

* 8. Местоположение (Location)

Question Title

* 9. Защо избрахте Южна перла? (Why did you choose South Pearl?)

Question Title

* 10. Коментар - положителни и отрицателни страни.(Comments - positive or negative) Номер на стая/Пристигане/Number of your room/Arrival

T