Zgłoszenie udziału w debacie "Kreatywnie o Europie", 9 czerwca 2015 r., Bielsko-Biała

Debata "Kreatywnie o Europie" to kolejny etap realizacji projektu „Uaktywnij się! Zachęty dla aktywnego uczestnictwa w demokratycznym funkcjonowaniu Unii Europejskiej”, tak zwanego Krajowego Forum Obywatelskiego. Cele tego etapu to podsumowanie i przedyskutowanie rezultatów otwartego badania on-line (toczącego się obecnie: https://it.surveymonkey.com/s/LGA-PL), dotyczącego m.in. przyczyn niskiego zaangażowania w życie publiczne i społeczne.  Podczas Forum wypracowane zostaną krajowe rekomendacje dla zmniejszenia przeszkód dla aktywnego zaangażowania i wprowadzenia zachęt dla stania się aktywnym obywatelem/ obywatelką zjednoczonej Europy. Potrzebujemy tu otwartości i kreatywności - stąd kreatywne miejsce spotkania - galeria sztuki współczesnej.
Podobne Krajowe Fora Obywatelskie odbędą się również w Jesi (Włochy), Nicosii (Cypr) i Iasi (Rumunia).

Imię i nazwisko

Question Title

* 1. Imię i nazwisko

Miasto/miejscowość, gdzie obecnie Pan/Pani mieszka

Question Title

* 2. Miasto/miejscowość, gdzie obecnie Pan/Pani mieszka

Adres e-mail i/lub numer telefonu (będzie wykorzystany dla potwierdzenia Pana/Pani udziału w Forum)

Question Title

* 3. Adres e-mail i/lub numer telefonu (będzie wykorzystany dla potwierdzenia Pana/Pani udziału w Forum)

Question Title

Image
* Do udziału w debacie „Kreatywnie o Europie” możemy zaprosić 30 osób. Pierwszeństwo w rekrutacji gwarantujemy osobom, które wzięły udział w otwartych badaniach on-line (podczas debaty będziemy rozmawiać m.in. wynikach tych badań). Jeżeli jeszcze nie wypełniał/-a Pan/Pani kwestionariusza on-line, zapraszamy tutaj: https://it.surveymonkey.com/s/LGA-PL

** Zwrot kosztów przejazdu, by wziąć udział w debacie "Kreatywnie o Europie", możemy zaoferować osobom spoza Bielska-Białej. Możliwy jest zwrot kosztów przejazdu do wysokości ceny biletu przejazdu komunikacją publiczną II klasy (na podstawie biletów/ aktualnego cennika przewoźnika).

Projekt „Uaktywnij się!...” został dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Europa dla Obywateli.


Question Title

Image

T