Iekšējās komunikācijas mini audits

Mani sauc Ieva Zaumane. Esmu biznesa trenere un stratēģiskā konsultante. Palīdzu vidējiem un lieliem uzņēmumiem uzlabot iekšējās komunikācijas procesu, tādejādi paaugstinot darbinieku iesaistes un līdz ar to arī produktivitātes rādītāju. Gallup starptautiskie pētījumi atklāj, ka darbinieku iesaistes rādītājs virs 70%, palielina uzņēmuma ienākumus par 26% uz vienu darbinieku, bet peļņas rādītājs paaugstinās par 13%. Lūk, šis ir mērķis, ko palīdzu uzņēmumu vadītājiem sasniegt!
Piedāvāju atbildēt uz 10 jautājumiem un uzzināt, vai iekšējā komunikāciju Jūsu uzņēmumā ir stratēģiskais ierocis, kas atbalsta peļņas rādītāju paaugstināšanos!Uz sazināšanos!
Ieva Zaumane

Question Title

* 1. Lūdzu, norādiet darbinieku skaitu Jūsu pārstāvētajā uzņēmumā/organizācijā!

Question Title

* 2. Kurš Jūsu uzņēmumā vada iekšējās komunikācijas funkciju (plāno, vada, ievieš, monitorē komunikāciju visos darbinieku līmeņos)?

Question Title

* 3. Kādus tieši uzdevumus veic Jūsu iepriekš norādītais atbildīgais? Ja atbilde bija “neviens”, lūdzu, norādiet, kuras no šīm aktivitātēm uzņēmumā veicat!

Question Title

* 4. Vai Jūsu uzņēmums ir definējis iekšējās komunikācijas stratēģiju (mērķis, stratēģiskā pieeja, vēstījumi, darbinieku grupas, aktivitātes, laika ietvars, veiksmes indikatori)?

Question Title

* 5. Vai iekšējās komunikācijas aktivitātes Jūsu uzņēmumā/organizācijā tiešā mērā atbalsta izvirzītos biznesa/organizācijas mērķus?

Question Title

* 6. Kāds ir galvenais iekšējās komunikācijas izaicinājums, ar kuru saskaraties savā uzņēmumā?

Question Title

* 7. Cik bieži Jūs konstatējat, ka darbinieki nav informēti par svarīgiem jautājumiem?

Question Title

* 8. Kā Jūs rīkojaties, ja atklājat, ka darbinieki nav saņēmuši svarīgu informāciju?

Question Title

* 9. Kas, Jūsuprāt, ir galvenais zaudējums uzņēmumā, darbiniekiem nesaņemot precīzu informāciju?

Question Title

* 10. Lūdzu, norādiet kontaktinformāciju tālākajai saziņai!

T