Biura pod przewodnictwem Prezydenta (zwane dalej "rządem Hrabstwa Cook") angażują się w proces planowania strategicznego i określają priorytety dla naszej pracy na kolejne cztery lata. W trakcie tworzenia naszego planu strategicznego chcemy zapewnić mieszkańcom Hrabstwa Cook okazję do wyrażenia opinii. Chcemy wiedzieć, co jest dla Ciebie najważniejsze i również chcemy żebyś wiedział/wiedziała, że my słuchamy. Ta ankieta będzie pierwszą z kilku okazji do wyrażenia opinii w trakcie procesu planowania. Ta poufna i anonimowa ankieta powinna zająć mniej niż 10 minut.

W celu wypełnienia ankiety należy pamiętać, że biura pod przewodnictwem Prezydenta są pod nadzorem Prezydent Preckwinkle i składają się z sześciu biur: Administracji, Zarządzania Aktywami, Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Zasobów Ludzkich i Technologii; a także departamenty Rady Doradczej ds. Wymiaru Sprawiedliwości, Audytu, Przesłuchań Administracyjnych, Praw Człowieka i Etyki oraz Sekretarz Zarządu Komisarzy.

Question Title

* 1. W przypadku poniższych oświadczeń proszę wskazać, w jakim stopniu się zgadzasz lub się nie zgadzasz.

  Zdecydowanie się zgadzam Nieco się zgadzam Ani się zgadzam, ani nie zgadzam Nieco się nie zgadzam Zdecydowanie się nie zgadzam
Wierzę, że rząd hrabstwa Cook ma jasną misję i wizję.
Wierzę, że rząd hrabstwa Cook zmierza we właściwym kierunku.
Wierzę, że praca hrabstwa pozytywnie wpływa na mieszkańców.
Mam jasne zrozumienie funkcji rządu hrabstwa Cook.

Question Title

* 2. Proszę rozważyć następujące ogólne obszary polityki publicznej. Ponieważ staramy się nadać priorytet naszej pracy w ciągu najbliższych czterech lat, wybierz pięć (5), które Twoim zdaniem są najważniejsze. (Uwaga: wybierz dokładnie pięć priorytetów lub otrzymasz komunikat o błędzie.)

Question Title

* 3. W odniesieniu do poniższych stwierdzeń, jak opisałbyś/opisałabyś postępy rządu hrabstwa Cook w rozwiązywaniu następujących problemów?

  Znaczący postęp Umiarkowany postęp Niewielki postęp Brak postępu Nie wiem
Sprawiedliwość karna
Rozwój gospodarczy
Opieka zdrowotna
Odpowiedzialność podatkowa
Przezroczystość
Etyka rządu
Sprawy imigracyjne/Status sanktuarium
Rozwój siły roboczej
Modernizacja technologii
Transport

Question Title

* 4. Kiedy myślisz o ważnych priorytetach politycznych, które powinniśmy realizować, wybierz trzy pierwsze (3) zasady z poniższej listy, które Twoim zdaniem najbardziej odzwierciedlają sposób, w jaki osiągniemy te priorytety. (Uwaga: wybierz dokładnie trzy odpowiedzi lub otrzymasz komunikat o błędzie.)

Question Title

* 5. Gdybyś musiał/musiała opisać misję rządu hrabstwa Cook w trzech słowach, jakie byłyby te słowa?

Proszę odpowiedzieć na następujące pytania o sobie. Dane te pomogą nam lepiej zrozumieć opinie jakie otrzymamy, kiedy zaczniemy tworzyć nasz plan strategiczny.

Question Title

* 6. Jaka jest twoja płeć?

Question Title

* 7. Rasa:

Question Title

* 8. W jakim rodzaju społeczności mieszkasz?

Question Title

* 9. Ile masz lat?

T