Mobilaus darbo su jaunimu poreikis Mažeikių rajono savivaldybėje.

Mielas jaunime,
Šios anketos tikslas yra išsiaiškinti mobiliojo darbo su jaunimu poreikį Mažeikių rajono savivaldybėje. Mobilusis darbas su jaunimu yra viena iš darbo su jaunimu formų, kai vykstama į gyvenamąją teritoriją, kurioje nėra pritaikytų jaunimo poreikiams atvirųjų erdvių (atvirųjų jaunimo centrų), o veiklos vykdomos atsižvelgiant į šioje teritorijoje gyvenančių jaunų žmonių individualius poreikius.
Jūsų dalyvavimas ir nuoširdūs atsakymai padės nustatyti ar yra reikalinga tokia darbo su jaunimo forma mūsų rajone ir kur galėtų vykti mobilusis darbas su jaunimu.

Anketa yra anoniminė. Tyrėjai garantuoja visišką duomenų konfidencialumą.

Prašome atsakyti į visus anketos klausimus, pažymėti Jūsų nuomone Jums tinkantį atsakymą, kur reikia, įrašyti savo atsakymo variantą.

*Privaloma

Question Title

* 1. Atviroji jaunimo erdvė – tai kultūros, švietimo, kūno kultūros ir sporto ar socialines paslaugas teikiančio juridinio asmens valdoma patalpa, kurioje vykdomas darbas su jaunimu. Jaunas žmogus pats sprendžia ar dalyvauti ir įsitraukti į veiklas, organizuojamas erdvėje. Ar Jūsų gyvenvietėje veikia Atviroji jaunimo erdvė? * 

Question Title

* 2. Ar Jus lankotės Atvirojoje jaunimo erdvėje? *

Question Title

* 3. Ar Jums tinka lankomos Atvirosios jaunimo erdvės siūlomos paslaugos?

Question Title

* 4. Kaip dažnai lankotės Atvirojoje jaunimo erdvėje? 

Question Title

* 5. Kokių paslaugų trūksta Jūsų gyvenamojoje vietovėje? (galima žymėti kelis variantus)

Question Title

* 6. Ar Jūsų manymu yra poreikis vykdyti mobilųjį darbą su jaunimu Jūsų gyvenvietėje? *

Question Title

* 7. Jūsų gyvenvietės jaunimo susibūrimo vietos yra:  (galite pažymėti kelis variantus)*

Question Title

* 8. Ar asmeniškai dalyvautumėte užsiėmimuose su mobiliojo darbo su jaunimu komanda? *

Question Title

* 9. Jūsų amžius ir lytis: *

Question Title

* 10. Įrašykite Jūsų gyvenvietės (miesto, miestelio, kaimo, vienkiemio, sodų bendrijos) pavadinimą: *

0 of 10 answered
 

T