Hướng dẫn chung

Quyên và các đồng sự xin cảm ơn vì sự tham gia của Anh/ Chị vào dự án nghiên cứu. 

Anh/ Chị hãy nghĩ về công ty mà Anh/ Chị đang làm việc, rồi vui lòng trả lời giúp Quyên các câu hỏi khá đơn giản (dạng câu hỏi chỉ là câu hỏi lựa chọn, đánh số từ 1 đến 7, không cần phải viết ra). Anh/ Chị hãy trả lời theo cảm nhận thật sự của Anh/ Chị về công việc mà Anh/ Chị đang làm. Không có câu trả lời đúng hoặc sai. 

Những câu hỏi hoàn toàn không có sự nhạy cảm. Phần trả lời của Anh/ Chị sẽ hoàn toàn được bảo mật, chỉ sử dụng cho mục đích khoa học theo những chuẩn mực đạo đức nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ trình bày một cách tổng hợp chứ không có nêu đích danh phần trả lời của Anh/ Chị. 

Anh/ Chị hãy bấm vào nút "Next" để bắt đầu làm khảo sát giúp Quyên nhé.

Quyên và các đồng sự xin chân thành cảm ơn. 

T