PASS-Child SK

Subjektívne vnímanie človeka, ktorý sa zajakáva (PASS) – verzia pre dieťa
(Personal Appraisal of Support for Stuttering – Child, PASS)

Question Title

* Meno a priezvisko:

Question Title

* Vek:

Question Title

* Trieda:

Question Title

* Koľko rokov chodíš na logopédiu?

Question Title

* Posúď, na koľko by pomohlo, ak by...

  Nie som si istý/istá Nebolo by to podporné/nápomocné (1) (2) Nebolo by to ani podporné ani nepodporné (3) (4) Bolo by to veľmi podporné/nápomocné (5)
ma iný človek ignoroval
rozprával so mnou, no správal sa tak, ako keby s mojim rozprávaním nebolo nič
smial sa kvôli môjmu zajakávaniu
dokončil slovo za mňa, keď sa zajakám
bol so mnou trpezlivý, keď hovorím
prejavil, že ho obťažuje, keď sa zajakávam
prejavil ľútosť, kvôli mojej zajakavosti
povedal mi, aby som hovoril/la pomalšie
povedal mi, aby som používal/la nejakú stratégie alebo techniku
povedal mi, aby som si premyslel/la, čo chcem povedať
naozaj sa sám zajakával počas nášho rozhovoru
predstieral zajakávanie počas nášho rozhovoru
spýtal sa ma, ako by mi mohol pomôcť keď sa zajakávam
kládol mi otázky o zajakavosti
poskytol mi informácie o zajakavosti (odporučil by mi knihy, filmy, webové stránky atď.)
zoznámil ma s niekým, kto sa zajakáva
pozval ma do podpornej skupiny pre deti, ktoré sa zajakávajú
hovoril mi, ako sa mám cítiť kvôli svojmu zajakávaniu
hovoril mi čo mám robiť, keď sa zajakám
povedal mi o svojom zajakávaní (vlastný príbeh o zajakavosti)
vedel niečo o zajakavosti a príčinách, ktoré ju spôsobujú
vedel ako má reagovať, keď sa zajakám
nazval ma „zajakavým“ keď hovorí o mne alebo o mojej reči
robil si vtipy o zajakávaní, aby tým „uvoľnil trápnu situáciu“ kvôli zajakávaniu
udržiaval so mnou prirodzený očný kontakt počas nášho rozhovoru
pozval ma na jeho oslavu alebo inú spoločenskú udalosť

Question Title

* Ohodnoť DOTERAJŠIU PODPORU, ktorej sa ti dostalo od ...

  Nie som si istý/istá Žiadna podpora (1) (2) Ani podpora, ani nepodpora (3) (4) Značná podpora (5) Neaplikovateľné
mojich rodičov
mojich bratov alebo sestier
iných mojich príbuzných
mojich blízkych priateľov
mojich spolužiakov
mojich učiteľov
mojej logopedičky
podpornej skupiny pre deti, ktoré sa zajakávajú
ľudí, ktorí sa rozprávajú o zajakávaní v TV, na YouTube, na sociálnych médiách, na internete atď.
slávnych ľudí, ktorí sa zajakávajú

Question Title

* Otázky

Chránené autorským právom, 2015, St. Louis & Weidner. Všetky práva vyhradené. Preklad: Kublova, tím SCŠPP IDR  Laciková, Hrmová Adamiková, Schweighoferová) 2019 , PASS – Dieťa

T