ReNu2Farm Enquête

Bedankt voor het invullen van de enquête. Jouw antwoorden zijn belangrijk.

Deze enquête maakt deel uit van het Interreg NWE-project ReNu2Farm dat als doel heeft om de recuperatie van de plantenvoedingsstoffen (nutriënten) stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K) te verhogen. Tot op heden gebruiken landbouwers voornamelijk onverwerkte, dierlijke mest en kunstmest. Voor P kunstmest hangt de Europese Unie (EU) sterk af van import. Bovendien vraagt de productie van N kunstmest veel energie. Tegenstrijdig genoeg zijn er in Noordwest-Europa verschillende regio’s met een overschot aan nutriënten.

 

Er bestaan technieken voor de recuperatie en productie van meststoffen, maar die worden tot nu toe amper door landbouwers gebruikt. Binnen dit project, meer specifiek via deze enquête, willen we informatie krijgen over de huidige kennis en bestaande belemmeringen van het gebruik van gerecupereerde meststoffen. We willen ook inzicht krijgen in het gebruik van meststoffen en bemestingsstrategieën om in te schatten hoeveel van de gebruikte kunstmest potentieel vervangen kan worden door gerecycleerde meststoffen. De verkregen data zullen anoniem (regionaal) verwerkt worden en zal ons informatie verschaffen over de mogelijke kansen voor gerecupereerde meststoffen.

 

Definitie van gerecycleerde meststoffen: Gerecycleerde meststoffen (of nutriënten) zijn een categorie meststoffen die producten van verschillende oorsprong omvat, zoals (producten uit) dierlijke mest, stedelijk afval, inclusief huishoudelijk voedselafval, keukenafval of groenafval uit recreatiegebieden, evenals menselijk afval in de vorm van rioolslib. Belangrijk is dat deze grondstoffen worden behandeld, door scheiding (voornamelijk van dierlijke mest), compostering, anaerobe vergisting, verbranding (resulterend in asproducten), pyrolyse (resulterend in houtskool), evaporatie en condensatie en/of kristallisatie- of precipitatieprocessen, evenals strippen/wassen, biologische behandeling en membraanfiltratie.


Voor meer informatie over ReNu2Farm, of bij vragen in verband met de enquête, contacteer Inès Verleden, praktijkonderzoeker te Inagro, via ines.verleden@inagro.be of via +32 (0) 51 27 33 84.

- De enquête is anoniem, hoewel we willen aangeven dat SurveyMonkey IP-adressen van deelnemers registreert, deze gedurende een periode van 13 maanden bewaart en daarna verwijdert.

- Uw anonieme antwoorden zullen gedeeld worden met de projectpartners en kunnen verwerkt worden in gepubliceerde rapporten. Door deze enquête in te vullen gaat u hiermee akkoord.

T