Preambul

Consiliul Județean Călărași lansează consultarea UAT-urilor din Județ cu privire la identificarea propunerilor de direcții strategice și a măsurilor necesare pentru dezvoltarea județului Călărași în perioada 2021 – 2027.

Completarea acestui chestionar de fiecare UAT din județ face parte din procesul de elaborare a Strategiei de dezvoltare durabilă a Județului Călărași pentru perioada 2021 – 2027, derulat de Consiliul Județean Călărași cu sprijinul S.C. RomActiv Business Consulting S.R.L.

Vă rugăm să răspundeți la toate rubricile menționate în chestionar, pentru a putea înregistra în mod complet date relevante pentru această cercetare. Toate informațiile primite vor fi prelucrate fără referiri la identitatea respondenților.

Vă mulțumim pentru colaborare!

Question Title

* 1. Denumire unitate administrativ - teritorială (UAT)

Question Title

* 2. Numele persoanei care completează:

Question Title

* 3. Care considerați că sunt la ora actuală punctele slabe ale UAT-ului dumneavoastră, care ar trebui remediate în perioada 2021 – 2027?
Vă rugăm să menționați maxim 3.

Question Title

* 4. Care considerați că sunt la ora actuală punctele slabe ale Județului Călărași, care ar trebui remediate în perioada 2021 – 2027?
Vă rugăm să menționați maxim 3.

Question Title

* 5. Care considerați că ar trebui să fie domeniile / direcțiile care trebuie dezvoltate în județul Călărași în următorii 7 ani?
Vă rugăm să menționați maxim 5.

Question Title

* 6. Care considerați că ar trebui să fie principalele proiecte ale CJ Călărași care să sprijine procesul de dezvoltare durabilă a UAT-ului dumneavoastră, în următorii 7 ani?
Vă rugăm să menționați maxim 5.

Question Title

* 7. Care sunt principalele 5 proiecte pe care intenționați să le implementați la nivelul UAT-ului dumneavoastră în perioada 2021 – 2027?

Question Title

* 8. Vă rugăm să menționați orice alte aspecte pe care le considerați relevante pentru Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Călărași pentru perioada 2021-2027

T