Nou vrèman apresye opinyon ou epi nou ta renmen mande ou kèk kestyon sou experyans ou menm ak pitit ou, avèk 21yèm pwogram pou aprè lekòl nan CCLC.

T