Онлайн тестийн сан

 
1. Таны нас:
2. Таны хүйс:
3. Та онлайнаар шалгалт өгч шаардлага гарч байсан уу?
4. Онлайнаар тест бөглөж өөрийнхөө хэрэгцээт шалгалтанд та бэлтгэх үү?
5. Онлайнаар та тест бөглөж шалгалтанд бэлтгэе гэвэл танд ямар төрлийн тест хэрэгтэй гэж бодож байна вэ?
6. Таны санал ...
Powered by SurveyMonkey
Check out our sample surveys and create your own now!