Debata „Kdo z koho? Střet generací na pracovním trhu“ 7.3.2012

 
1. CEBRE a Asociace pro Mezinárodní otázky si Vás ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR a Informační kanceláří Evropského parlamentu v ČR dovolují pozvat na debatu „Kdo z koho? Střet generací na pracovním trhu“ dne 7. března od 14,00-15,30hod v Evropském domě (Jungmannova 24, Praha 1). Zúčastníte se debaty?
* Pokud ano, klikněte na Yes. Pokud ne, klikněte na No.
*
2. V případě účasti vypište prosím Vaše jméno, příjmení, instituci a emailovou adresu. Na tento email Vám budou zaslány podkladové dokumenty, které budou na debatě distribuovány. Po skončení debaty obdržíte na tuto adresu tiskovou zprávu z debaty a odkaz ke stažení PowerPointových prezentací řečníků.
*
3. Na debatě bude diskutována problematika mezigenerační odlišností a solidarity, zejména ve spojitosti k dění na pracovním trhu. Řečníci by měli odpovědět na otázky, zda je nezájem o starší lidi pouze přechodným jevem na trhu práce, který je momentálně přeplněn v době krize? Jakou roli má dnes profesní a lidská vyzrálost? Jaké jsou priority EU v této oblasti v rámci Evropského roku aktivního stárnutí? Co dalšího ohledně koncepce Evropského roku aktivního stárnutí a přístupu EU k diskriminaci na pracovním trhu byste chtěl/a na debatě slyšet?
4. Prosím vepište otázku, kterou byste chtěl/a položit našim řečníkům? (vybrané dotazy budou na diskusi prezentovány)
*
5. Rok 2012 byl vyhlášen Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Upozorňuje na problematiku nepříznivých pracovních podmínek pro seniory a snaží se nalézt vhodná řešení. Především má inspirovat tvůrce politik k vytýčení jasných cílů, které budou postupně plnit. Je čas pro antidiskriminační legislativu, nebo je třeba zaměřit se spíše na flexibilitu pracovního trhu? Co si o tomto návrhu myslíte?
Powered by SurveyMonkey
Check out our sample surveys and create your own now!