Bachelor opgave Opbevarings møbel

 
1. Din Alder
2. Hvor stor er din nuvæende bolig
3. I hvilket lokale står dit fortrukne opbevarings møble.
4. Hvilken type opbevarings møbel bruger du typisk til at opbevare dine ting i
5. Hvad lægger du mest vægt på når du vælger dit opbevarings møbel
6. Hvad forstrækker du dit opbevarings møbel ligger vægt på
7. Dit fortrukne valg af materialer
8. Hvilke af følgene udsagn passer bedst på dig
9. Hvad for nogle ting opbevarer du typisk , så de er nemt tilgængelige
10. Ville du have mod på at prøve et produkt der opfyldte flere af din behov
Udgivet af SurveyMonkey
Opret dit eget gratis online-spørgeskema nu!