Digital Visualisering inom Svensk Film och reklamindustri

1.

 
*
1. Yrke och antal år verksam i branschen:
*
2. Hur tycker ni att den svenska film och reklamindustrin har påverkats mellan 1990 till idag tack vare Digital Visualisering?
*
3. Hur har Digital Visualisering påverkat film och reklamindustrin ur en ekonomisk synvinkel?
*
4. Hur har Digital Visualisering påverkat film och reklamindustrin rent tidsmässigt vad gäller produktionerna?
*
5. Tekniken för alla dessa digitala medel har under senare år utvecklats hastigt framåt och vi kommer allt närmre fotorealism, kommer detta fortsätta i samma takt i framtiden?
*
6. Anser ni att det finns något negativt med att industrin blivit så pass beroende av de digitala medlen?
*
7. När anser ni att Digital Visualisering blev en självklarhet inom den Svenska filmindustrin och varför?
*
8. Vad anser ni vara det största genombrottet inom Svensk filmindustri vad gäller Digital Visualisering? Förklara gärna varför.
9. Tack för er medverkan. Om ni har några övriga tankar och synpunkter skriv gärna dem här nedan.
Driven av SurveyMonkey
Skapa din egen webbaserade enkät nu!