Mesur lles y gendl (initial version)
Mae’r ymgynghoriad hwn wedi cau. Gallwch gysyllyu a’r llinell ymholiadau Lles ar +44 (0)845 604 5075 neu ebostiwch nationalwell-being@ons.gov.uk am rhagor o wybodaeth.