แบบสอบถามการใช้ร้านค้าออนไลน์ Richtimeteam

1. แบบสำรวจการใช้ร้านค้าออนไลน์

 
กรุณากรอกอีเมล์ในช่อง "ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม" เพื่อรับอีบุ๊กเพื่อความสำเร็จ ด้วยครับ
1. อุปสรรคที่ท่านเคยเจอเมื่อเปิดร้านค้าออนไลน์ (ท่านสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
2. ท่านมีความคาดหวังต่อการให้บริการของผู้ดูแลร้านค้าอย่างไร(ตอบได้มากกว่า1ข้อ)
3. บริการใดที่ท่านคิดว่า จะช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำธุรกิจออนไลน์ของท่านให้มากยิ่งขึ้น (ท่านสามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
4. ปัจจุบันท่านทำการประชาสัมพันธ์ร้านค้าออนไลน์รูปแบบใด (ท่านสามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
5. ปัญหาที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากตัวผู้ใช้ร้านค้าออนไลน์
6. ช่วงเวลาที่ใช้งานร้านค้า
7. จำนวนครั้งที่ใช้บริการร้านค้าออนไลน์
8. สิ่งที่อยากให้เว็บไซต์ richtimeteam ปรับปรุงหรือเพิ่มเติม
*
9. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Powered by SurveyMonkey
Check out our sample surveys and create your own now!