Д-р Мария Иванова Бизева

1. Оценете нивото на обслужване като отговорите на въпросите

 
Бъдете обективни!
Оценките са от 2 до 6. Като 2 е за слаб (2), а 6 е за отличен (6).
*
1. Отделено внимание по време на преглед
*
2. Достъп и обслужване извън работно време (например при спешни случаи и справки по телефон)
*
3. Защита на пациента пред комисии и други административни процедури
*
4. Компетентност (информация за заболяването и отговор на зададени от Вас въпроси)
Powered by SurveyMonkey
Check out our sample surveys and create your own now!