Мэдээллийн аюулгүй байдал

1.

 
Сайн байна уу?

Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе! Энэ судалгаа нь манай Монгол улсад хүмүүс, аж ахуйн нэгж байгууллагууд мэдээллийн аюулгүй байдлын /МАБ/ талаар ямархуу мэдлэгтэй, мэдээллийн аюулгүй байдал ямар төвшинд байгааг тодруулах зорилготой юм.
1. МАБ -ын талаар та ямар ойлголттой байдаг вэ?
2. Мэдээллийн аюулгүй байдал гэж таны хувьд юу вэ?
3. Байгууллага зорилгодоо хүрэхэд МАБ -ын асуудал ямар нөлөөтэй вэ?
4. Мэдээллийн аюулгүй байдлын сертификаттай мэргэжилтэн бий юу ?
5. Танай байгууллагад МАБ-ын ямар эмзэг байдал, цоорхой байна гэж үздэг вэ?
6. Танай байгууллага сүлжээний нэгдмэл хяналт, мониторинг хийдэг үү?
7. Танай байгууллагын системд хэдэн хэрэглэгч холбогддог вэ?
8. Мэдээллийн аюулгүй байдлын зөрчил, маргаан /будлиан/-ыг мэдээлдэг үү? Мэдээлдэг бол хэнд мэдээлдэг вэ?
Систем админд мэдээлдэгМенежерүүдэд мэдээлдэгДээд удирлагад мэдээлдэг
Мэдээлэхээр төлөвлөж байгаа
Мэдээлдэг
9. Танай байгууллага сүлжээний болон МАБ-н ямар шийдлүүд ашигладаг вэ?
төлөвлөж байгаабайхгүйбайгаа
Вирусны төвлөрсөн хамгаалалт
Агуулгын мониторинг, шүүлтүүр
DMZ
IPT-нэвтрэлтээс сэргийлэх хэрэгсэл
IDS
SSL
МАБ-ын стандартууд
VPN
Нөөц хуулбар хийх төв систем
Шифрлэлт
Тоон гарын үсэг
Удирдамж, дэг
Дотоод галт хана
Гадаад галт хана
10. Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангаж буй байдал
тиймүгүй
Халдлагыг илрүүлж чаддаг уу?
МАБ-ын бодлого бий юу?
Будлианы эсрэг хариу үйлдэл хийж чадах уу?
МАБ-ын дүрэм журмаа бүрэн мөрддөг үү?
Powered by SurveyMonkey
Check out our sample surveys and create your own now!