Sondazh per zgjedhjet e 23 Qershorit
Ky sondazh eshte i mbyllur. Ju lutemi vizitoni faqen Albanian Economist ne facebook (https://www.facebook.com/Alb.Economist) per te shikuar pergjigjet e sondazhit (te pjesshme, ose perfundimtare).
Powered by SurveyMonkey
Check out our sample surveys and create your own now!