Spørreundersøkelse om ytringsfrihet
Takk for alle svar! Denne undersøkelsen er nå avsluttet med 102 svar, mer enn nok for oppgaven vår.
Powered by SurveyMonkey
Check out our sample surveys and create your own now!