Đánh giá chất lượng bếp ăn quý 1/2013

 
1. Anh/chị có hài lòng về chất lượng bếp ăn do phòng HCNS cung cấp?
2. Theo anh/chị thực đơn ăn hàng ngày đã hợp lý?
3. Theo anh/chị vệ sinh an toàn thực phẩm cho bữa ăn đã được thực hiện thế nào? Anh/chị hãy cho biết lý do cụ thể mình đã lựa chọn phương án trả lời.
4. Nếu hài lòng, anh/chị hài lòng nhất ở điểm nào? (Nếu không hài lòng, anh/chị bỏ câu hỏi này)
5. Nếu không hài lòng, điều gì khiến Anh/chị không hài lòng nhất? (Nếu hài lòng, anh/chị bỏ qua câu hỏi này)
6. Theo anh/chị với 25.000đ/bữa ăn (không bao gồm tiền gạo & gaz do Công ty trả) thì chất lượng bữa ăn đã phù hợp với giá cả thị trường?
7. Anh/chị có đề xuất gì để nâng cao chất lượng bữa ăn trưa?
8. Những món ăn nào anh/chị cần thầy phải nghiên cứu lại cách chế biến?
9. Theo anh/chị bếp ăn đáp ứng được bao nhiêu phần trăm mong muốn của anh/chị?
*
10. Anh/chị hãy đóng góp những ý kiến cho phòng HCNS để nâng cao chất lượng dịch vụ:
Powered by SurveyMonkey
Check out our sample surveys and create your own now!