Cúrsaí nua do Ghréasán na Meán

 
1. Cá bhfaigheann tú d'eolas ar chúrsaí Gréasán na Meán?
2. Céard é do chatagóir gairme?
3. Cé mhéad cúrsaí de Ghréasán na Meán a d'fhreastail tú air?
4. Muna bhfuil cúrsa déanta agat, cén fáth?
5. Cuir tic in aice na cúrsaí go bhfuil suim agat iontu ón líosta thíos?
6. Liostaigh thíos aon ábhar cúrsa nach bhfuil luaite?
7. Cén lá den seachtain a fheileann duit le cúrsa a dhéanamh, ag tosnú ag cén t-am?
Share
Powered by SurveyMonkey
Check out our sample surveys and create your own now!