Beklagar!

Registreringen är tyvärr avslutad för LIFE+ 2011 Informationsmötet i Sverige den 7 march 2011.

V.g. kontakta LIFE+ 2011 Assistenten, Barbara Bruszt på lifeplus.sweden@gmail.com* så snart som möjligt för att höra om det finns någon plats kvar till Informationsmötet.

* V.g. observera att vår LIFE+ Assistent kan inte hjålpa till med allmänna LIFE+ relaterade frågor. Hon/han kan endast ge dig information om organisation mm. kring detta Möte. För mer information om LIFE+ program v.g. besök websajten för DG Environment LIFE+.

Powered by SurveyMonkey
Check out our sample surveys and create your own now!