Prepáčte!

Registrácia na Informačný seminár LIFE+ 2011, ktorá sa bude konať na Slovensku dňa 24.3.2011 je ukončená.

Kontaktujte prosím čo najskôr asistentku pre seminár Helenu Čársku (carska@daphne.sk)* aby ste zistili, či nie je možné zúčastniť sa seminára.

* Úlohou asistentky pre seminár LIFE+ je sprostredkovať informácie týkajúce sa výlučne Informačného seminára LIFE+, nie všeobecných informácií o programe LIFE+. V prípade záujmu o všeobecné informácie týkajúce sa programu LIFE+ navštívte webovú stránku LIFE+ na stránke DG Environment.

Powered by SurveyMonkey
Check out our sample surveys and create your own now!