Przepraszamy!

Zgłoszenia na Sesję Informacyjną LIFE+ 2011 w Polsce, która odbędzie się 10 marca 2011 r. nie są już przyjmowane.

Prosimy o jak najszybszy kontakt z Tomasz Furtak, (lifeplus2011poland@gmail.com)* aby dowiedzieć się czy pozostały jeszcze wolne miejsca na Sesji.

* LIFE+ Assistant nie służy pomocą w sprawach merytorycznych i technicznych związanych z programem LIFE+. Może on jedynie udzielać informacji dotyczących organizacji Sesji. Bliższe informacje związane z programem LIFE+, można znaleźć na stronie internetowej DG Environment LIFE+.

Powered by SurveyMonkey
Check out our sample surveys and create your own now!