Μας συγχωρείτε!

Οι εγγραφές για την Ενημερωτική Ημερίδα του προγράμματος LIFE+ 2011 που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στη 1 Απριλίου 2011 έχουν κλείσει.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον κ. Κακαμπέγκα Ακριβό στο lifeplusgreece@gmail.com* το συντομότερο δυνατόν για να μάθετε αν υπάρχουν κάποιες διαθέσιμες θέσεις για την Ημερίδα.

* Παρακαλούμε σημειώστε ότι ο Υπεύθυνος διοργάνωσης δεν είναι αρμόδιος για γενικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα LIFE+. Μπορεί να σας δώσει πληροφορίες που σχετίζονται συγκεκριμένα μόνο με την οργάνωση της Ημερίδας. Για περισσότερες γενικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα LIFE+, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος LIFE+ (DG Environment).

Powered by SurveyMonkey
Check out our sample surveys and create your own now!