Cadangan Nama : Taman Belia

Objektif dan Tujuan

 
>> Sebagai tempat bagi para belia mengadakan aktiviti yang bersifat ‘outdoor’ dan ‘trendy’ selaras dengan selera belia masa kini.
>> Sebagai tempat untuk belia meluangkan masa sambil membuat aktiviti yang sihat dan berfaedah.
>> Sebagai alternative atau tambahan kepada taman-taman yang sedia ada pada masa ini agar belia-belia merasakan bahawa mereka dipedulikan.
>> Untuk mengelakkan belia daripada melepak ditempat-tempat yang tidak menentu.
>> Memberikan peluang kepada persatuan-persatuan belia dan juga sukan untuk membuat program atau aktiviti.
>> Membukakan peluang pekerjaan kepada belia di Negara ini untuk menggalakkan penyertaan bagi kerja-kerja sukarela dalam pengurusan taman ini.
1. Nama yang sesuai bagi Taman Belia yang terletak di kawasan lapang Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Berakas ialah...
Powered by SurveyMonkey
Check out our sample surveys and create your own now!