แบบฟอร์มรับสมัครสัมนากลยุทธ์ สร้างเงินล้านธุรกิจขายตรง ผ่านระบบOnline

1. Default Section

 
*
1. ข้อมูลทั่วไป
2. ท่านเคยทำธุรกิจขายตรงผ่านทางออนไลน์หรือไม่?
3. ส่วนใหญ่ท่านใช้อินเตอร์เน็ตเพื่ออะไร?
4. ท่านใช้อินเตอร์เน็ตบ่อยแค่ไหน?
5. ส่วนใหญ่ท่านใช้อินเตอร์เน็ตที่ใด?
6. หากมีการจัดสัมนาเกี่ยวกับการสอนการทำงานออนไลน์ท่านจะเลือกที่อะไรเป็นอันดับแรก?
7. หัวข้อการทำตลาดออนไลนที่ท่านสนใจมีอะไรบ้าง?(ตอบได้หลายข้อ)
8. ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสัมนา
Powered by SurveyMonkey
Check out our sample surveys and create your own now!