Slovenske transverzale

1. UVODNI NAGOROV

 
Lepo pozdravljeni!

Prosimo vas, èe izpolnite anketo Znaèilnosti transverzal. Vaši odgovori bodo pripomogli k boljšemu poznavanju transverzal v Sloveniji in tujini.

Janez Èernilec
urednik spletne strani: http://eupoti.com
Powered by SurveyMonkey
Check out our sample surveys and create your own now!