(Please scroll down for the English version)

Oulun Liiketoiminnan Tarpeiden Tutkiminen

Tilanne
BusinessOulun mukaan kansainvälinen kauppa on pudonnut kansallisen keskiarvon alapuolelle Oulussa (lähde). Tämä suuntaus alkoi vuonna 2015 ja jatkuu nykypäivään. Miksi näin on? Jos sinun yritykselläsi olisi yksi asia mikä auttaisi sitä voittamaan kansainvälistä kauppaa, mikä se olisi? Kutsumme sinut kommentoimaan tästä aiheesta käyttämällä alla olevaa kyselylomaketta. Kyselylomakkeen täyttäminen kestää enintään 10 minuuttia.

Tausta
Suomen Pankin mukaan kaksi kolmasosaa suomalaisista yrityksistä on joko pysähtyneitä tai laskussa (lähde#1, lähde#2). Tämä tarkoittaa, että yritysten on tehtävä valinta - joko ryhtyä kannattavaksi tai lopettaa. Jos he päättävät olla kannattavia, heidän on tunnustettava, että Suomen markkinat ovat pienet ja että he saattavat joutua kohdentamaan myyntiään kansainvälisille markkinoille.

Kysely
Kyselylomakkeen toimittaa Oulun keskustassa sijaitseva itsenäinen yritysorganisaatio Njetworking. Vuodesta 2014 lähtien olemme tuottaneet kansainvälistä kauppaa tukevia yritysten välisiä palveluita. Kommenttisi auttavat meitä kehittämään uusia palveluita, jotka auttavat yrityksiä selviytymään seuraavalle vuosikymmenelle.

Sinun tietosi
Tämä tutkimus suoritetaan liiketoiminta-alueittain. Mitään muuta organisaatiota ei ole mukana ja toivomme saavamme sinulta rehellisiä tietoja. Tutkimuksen tuloksia käsitellään luottamuksellisesti - esimerkiksi käsittelemme kaikki tiedot anonyymisti. Tiedot tuhotaan tutkimuksen päätyttyä. Yhteenveto tuloksista saatetaan tuottaa uusien ratkaisujen kehittämiseksi.
Survey of Business Needs in Oulu

Situation
According to BusinessOulu, the city of Oulu has seen international trade drop below the national average (source). This trend began in 2015 and continues to the present day. Why is this? If your business could have one thing to help win international trade, what would it be?  We invite you to comment on this topic using the questionnaire below. Completion of the questionnaire should take no more than 10 minutes.

Background
According to the Bank of Finland, two-thirds of Finnish businesses are either stagnant or in decline (source#1, source#2). This means that they must make a choice - either become profitable or shut down. If they decide to be profitable, they should recognise that the Finnish market is small and that international markets may need to be targeted.

The Survey
This questionnaire is provided by Njetworking, an independent coworking organisation located in the centre of Oulu. Since 2014, we have provided business-to-business services supporting international trade. Your comments will help us to develop new services that help businesses survive into the next decade.

Your Details
This survey is conducted on a business-to-business basis. No other organisation is involved and we hope to receive honest information from you. The results of the survey will be treated in the strictest confidence - for example, all data will be anonymised. The data will also be destroyed when the study is completed. A summary of the results may be produced to help develop new solutions.

Question Title

1. Mitä teollisuuden aloja yrityksesi kontaktoi myynnin yhteydessä?
(When selling, which industrial sectors are targeted by your company?)

Question Title

2. Mitä kieliä yrityksesi käyttää ulkomaanmyynnissä?
(When selling, which languages are used by your company?)

Question Title

3. Mille alueille yrityksesi kohdistaa myyntiä?
(When selling, which regions are targeted by your company?)

Question Title

4. Mitä taitoja yrityksesi tarvitsee myynnissä eniten?
(When selling, which skills are most needed by your company?)

Question Title

5. Mitkä ovat yrityksesi tärkeimmät haasteet kansainvälisessä myynnissä?
(What are your main challenges when selling internationally?)

Question Title

6. Jos sinulla olisi YKSI ASIA, joka auttaisi yritystäsi kansainvälisessä myynnissä, mikä se olisi?
(If you could have ONE THING to help you sell internationally, what would it be?)

Tämä kysymys vaatii vastauksen // This question requires a response.

Jäljellä olevat kysymykset viittaavat vastaukseesi kysymykseen 6.
(The remaining questions refer to your answer to Question 6).

Question Title

7. Miten vastauksesi (kysymys 6) auttaa organisaatiotasi selviytymään?
(How does your answer (in Question 6) help your organisation to survive?)

Question Title

8. Miten vastauksesi (kysymys 6) auttaa organisaatiotasi tekemään valintoja?
(How does your answer (in Question 6) help your organisation to make choices?)

Question Title

9. Miten vastauksesi (kysymys 6) auttaa organisaatiotasi vastaamaan sen tarpeisiin?
(How does your answer (in Question 6) help your organisation to meet its needs?)

Question Title

10. Miten vastauksesi (kysymys 6) auttaa organisaatiotasi hallitsemaan omaa toimintaansa?
(How does your answer (in Question 6) help your organisation to control its own affairs?)

Question Title

11. Miten vastauksesi (kysymys 6) auttaa organisaatiotasi vakaantumaan?
(How does your answer (in Question 6) help your organisation to become stable?)

Question Title

12. Miten vastauksesi (kysymys 6) auttaa organisaatiotasi vastaamaan haasteisiin?
(How does your answer (in Question 6) help your organisation to solve challenges?)

Question Title

13. Miten vastauksesi (kysymys 6) auttaa organisaatiotasi hankkimaan yhteistyökumppaneita?
(How does your answer (in Question 6) help your organisation to develop partnerships?)

Otamme tarvittaessa yhteyttä keskustellaksemme vastauksistasi tarkemmin. Jos hyväksyt tämän, anna seuraavat tiedot. Sinun ei tarvitse antaa näitä tietoja, mutta se auttaa tutkimusta. Tietoja ei käytetä tämän tutkimuksen ulkopuolella.

(To understand your comments, we may want to discuss your comments in more detail. If you agree to do this, please provide the following information. You do not have to give these details, but it will help the study if you do. The details will not be used outside this study.)

Question Title

14. Nimi:
(Your name):

Question Title

15. Sähköpostiosoite:
(Your email address):

T