* 1. Παρακαλώ επιλέξτε το είδος της επιχείρησής σας ή / και τη θέση εργασίας σας

* 2. Πόσο πιθανό είναι να διαβάσετε άρθρα σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

  Απίθανο Λίγο πιθανό Πιθανό
Πρακτικές παραγωγής ζωoτροφών / snacks
Ασφάλεια ζωοτροφών
Διατροφή κατοικιδίων και συστατικά
Κανονισμοί - Νομοθεσία
Ενημερώσεις / προβλέψεις αγοράς
Τάσεις και πρακτικές συσκευασίας

* 3. Πιστεύετε ότι το περιεχόμενο του περιοδικού είναι ικανοποιητικό και συμβαδίζει με τα τρέχοντα θέματα; Εάν όχι, τι διαφορετικό μπορούμε να κάνουμε;

* 4. Παρακαλώ αξιολογήστε το επίπεδο ενημέρωσης των ακόλουθων θεμάτων από το περιοδικό:

  Πάρα πολύ Κανονικό Πολύ λίγο
Πρακτικές παραγωγής ζωοτροφών / snacks
Ασφάλεια ζωοτροφών
Διατροφή κατοικιδίων και συστατικά
Κανονισμοί - Νομοθεσία
Ενημερώσεις / προβλέψεις αγοράς
Τάσεις και πρακτικές συσκευασίας

* 5. Εκτός από το περιοδικό Pets Today, για ποιές άλλες υπηρεσίες της Well done έχετε λάβει πληροφορίες τον τελευταίο χρόνο; Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν.

* 6. Σε ποιά μορφή διαβάζετε το περιοδικό Pets Today; Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν.

* 7. Παρακαλώ επιλέξτε τις πηγές πληροφόρησής σας για τον κλάδο:

* 8. Ποιά μορφή λειτουργικού συστήματος τηλεφώνου ή υπολογιστή χρησιμοποιείτε;

* 9. Παρακαλούμε να μας πείτε τις ιδέες σας για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το Pets Today ή οποιoδήποτε άλλo σχόλιo θα θέλατε να μας κάνετε. Εάν θέλετε να σας απαντήσουμε, παρακαλούμε να συμπεριλάβετε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου.

T