* 1.
Vi har många bilbilder med i vår katalog.
Vad tycker du om det?

* 2.
Vi har intervjuer och reportage med i vår katalog.
Vad tycker du om det?

* 3.
Vår katalog är utformad i stil som ett bilmagasin.
Vad tycker du om det?

T