Utvärdering av Räddningstjänsten Enköping/Håbo

Räddningstjänsten Enköping/Håbo vill ständigt utveckla sig och förbättra sig. Via denna utvärdering har just Ni möjlighet till att hjälpa oss med att just förbättra oss och vår verksamhet.

Ta er tid under några minuter och fyll i denna utvärdering och hjälp oss att förbättra Räddningstjänsten Enköping/Håbo!

I vilket ärende har du haft kontakt med Räddningstjänsten Enköping/Håbo?

Question Title

* 1. I vilket ärende har du haft kontakt med Räddningstjänsten Enköping/Håbo?

Hur anser du att bemötandet från Räddningstjänsten Enköping/Håbo varit?

Question Title

* 2. Hur anser du att bemötandet från Räddningstjänsten Enköping/Håbo varit?

På vilka sätt tycker du att Räddningstjänsten Enköping/Håbo kan förbättra sig?

Question Title

* 3. På vilka sätt tycker du att Räddningstjänsten Enköping/Håbo kan förbättra sig?

Vad anser du om Räddningstjänsten Enköping/Håbo´s hemsida?

Question Title

* 4. Vad anser du om Räddningstjänsten Enköping/Håbo´s hemsida?

Hur kan Räddningstjänsten Enköping/Håbo förbättra hemsidan?

Question Title

* 5. Hur kan Räddningstjänsten Enköping/Håbo förbättra hemsidan?

Något annat ni vill hjälpa oss att förbättra?

Question Title

* 6. Något annat ni vill hjälpa oss att förbättra?

T