1.
Vi har många bilbilder med i vår katalog.
Vad tycker du om det?

2.
Vi har intervjuer och reportage med i vår katalog.
Vad tycker du om det?

3.
Vår katalog är utformad i stil som ett bilmagasin.
Vad tycker du om det?

T